Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 5

 

Tabellen nedenfor viser tilsvarende beregning for flere kapitalkostnader.

Kapitalkostnad
Årlig
0,00 %
12,00 %
24,00 %
36,00 %
48,00 %
60,00 %
Kvartalsvis
0,00 %
2,87 %
5,53 %
7,99 %
10,30 %
12,47 %
NV-årlig
1 000 000
565 022
368 186
264 945
204 202
165 151
NV-kvartalsvis
1 000 000
589 848
399 839
298 426
237 964
198 685
Differanse
0 000
24 826
31 653
33 480
33 762
33 535
Prosentvis endring
0,0 %
4,4 %
8,6 %
12,6 %
16,5 %
20,3 %

Ved kvartalsvis annuitet mottar vi i hvert av årets fire kvartaler 25 000 kroner, i motsetning til 100 000 kroner ved årets slutt. Verdien av denne fordelen øker med økende kapitalkostnad. Ved en kapitalkostnad på 6 % er forskjellen i målt nåverdi kroner 16 359 og i prosent 2,2. Ved en kapitalkostnad på 60 % er tallene henholdsvis 33 535 kroner og 20,3 %. En tidobling av kapitalkostnaden medfører altså at forskjellen dobles i kroner, men nesten tidobles i prosent. Forklaringen er at nåverdien av prosjektet er mye lavere når kapitalkostnaden er så høy, så forskjellen utgjør en mye større prosent enn ved lave kapitalkostnader.

For normale kapitalkostnader gjør du bare en liten feil om du henfører alle kontantstrømselementer til slutten av et driftsår.