\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

8 % og 16 % kapitalkostnad gir nåverdier på hhv. 5,439 mill. og 0,604 mill. kroner. Kapitalkostnaden uttrykt som beløp er derfor 6,561 mill. og 11,396 mill. Sammenholdt med delspørsmål a ser vi det vanlige mønsteret: Nåverdien av et investeringsprosjekt er lavere jo høyere kapitalkostnaden er. Grafisk innebærer dette en nåverdiprofil som faller mot høyre. Fane 1 i regnearket Lønnsomhet illustrerer dette:

N4.5_losningsforslag b.png