Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

8 % og 16 % kapitalkostnad gir nåverdier på hhv. 5,439 mill. og 0,604 mill. kroner. Kapitalkostnaden uttrykt som beløp er derfor 6,561 mill. og 11,396 mill. Sammenholdt med delspørsmål a ser vi det vanlige mønsteret: Nåverdien av et investeringsprosjekt er lavere jo høyere kapitalkostnaden er. Grafisk innebærer dette en nåverdiprofil som faller mot høyre. Fane 1 i regnearket Lønnsomhet illustrerer dette:

N4.5_losningsforslag b.png