Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 10

N10.4_losningsforslag c.png

Finansieringens effektive rente er 14,4 %. Illustrasjon og tabeller er hentet fra regnearket som ligger her. Rentesatsen er altså høyere enn oppgitt i annonsen.