Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forfallsdato

Kapittel 9

Oppgave N9.3

Som student får du kanskje ikke så mange av disse giroene, men senere i livet dukker de stadig opp i fysisk eller elektronisk postkasse:

99-regning.jpg

Tenk deg at du arbeider i en bedrift som hvert år sender ut regninger ved bankgiro på til sammen 100 millioner kroner. Vanligvis sendes regningene ut fire uker før forfall. Erfaringsmessig betaler ca. 20 % av kundene regningene med en gang de er mottatt. I jakten på bedret lønnsomhet er det foreslått å sende ut regningene seks uker før forfall i stedet for fire.

Det er delte meninger om dette forslaget blant de ansatte i din avdeling. Noen mener det er uetisk på denne måten å forsøke å lure kunder til å betale unødvendig lang tid på forhånd. Andre mener enhver får passe på seg selv, og hvis noen vil betale tidlig, er det deres valg og ikke vårt. Dessuten mener denne gruppen at dette bare er et spørsmål om småpenger for hver enkelt kunde. Selv om du er med i den første gruppen av skeptikere, kan det likevel være av interesse å vurdere økonomien i forslaget. Som den sist ansatte tildeles du denne oppgaven.

  1. Beregn hvordan omleggingen vil påvirke likviditet og lønnsomhet for bedriften. Bruk en kapitalkostnad på 8 %.

  2. Synes du svaret på delspørsmål a bør påvirke holdningen til om forslaget er etisk akseptabelt eller ikke?

Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.