Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

JAK Medlemsbank

Kapittel 3

Oppgave N3.8

N3.8.jpgFinansavisen for 31.01.2009 forteller om den svenske banken JAK Medlemsbank. Vi skulle gjerne vist frem artikkelen, men Finansavisens policy på dette områder gjør at vi bare kan referere innholdet i artikkelen. Ifølge avisen gir JAK rentefrie lån. Denne banktypen ble etablert i Danmark på 1930-tallet og fikk en oppblomstring i Sverige etter bankkrisen i begynnelsen av 1990 årene. Så vidt vi kjenner til, finnes ikke slike banker i Norge.

Banker av denne typen låner ut penger til sine medlemmer på følgende vilkår, som er en pakke av en lånedel og en sparedel:

  • Lånedel: Lånet tilbakebetales som et serielån over lånets løpetid. Låntaker betaler en låneavgift til banken ved hver avdragsbetaling.
  • Sparedel: Ved hver avdragsbetaling må låntaker også sette inn tilsvarende beløp på en konto. Summen av disse innskuddene på denne kontoen kan heves når siste avdrag er betalt.

Du gjør en avtale med JAK om å låne 144 000 kroner over tolv år. Tilbakebetalingen skal skje årlig (første gang om ett år), og årlig låneavgift er 700 kroner. For enkelhets skyld kan du se bort fra skatt.

  1. Vis kontantstrømmen for sparedelen av denne avtalen. Hva er nominell sparerente?
  2. Hva er kontantstrømmen for avtalens lånedel? Er dette lånet rentefritt?
  3. Beregn avtalens netto kontantstrøm.
  4. Hva er reell rente på avtalens sparedel hvis inflasjonen er 4 % i det året du låner?

Se løsningsforslag: