Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 5

 

N5.5delc.jpg

Her kan du også bruke finanskalkulator. Først finner du likviditetstilførsel fra en drift pr år (8 300 USD) og deretter nåverdien av denne og restverdien:

N5.5_losningsforslag c2.png

Investeringen er 100 mill. USD, og verdien av inntjening og restverdi er 88,647 mill. USD. Dermed blir nåverdien –11,353 mill. USD.