\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Den norske turistforening

Kapittel 10

Oppgave N10.2

N10.2_1.png

Line er ivrig turgåer og friluftsmenneske. Hun har vært medlem i Den Norske Turistforening (DNT) i mange år og ønsker nå å vurdere lønnsomheten i å tegne et livsvarig medlemskap. Fordeler og priser ved medlemskap ligger her.

Kontingent for hovedmedlemskap i 2019 er 695 kroner. Livsvarig medlemskap koster 25 ganger årlig kontingent, dvs. 17 375 kroner.

Line er født i 1994,og hun vil eventuelt betale medlemskontingenten for livsvarig medlemskap med penger hun har stående i banken til 5 % rente p.a.

 

 1. Beregn hvilken levetid som gir Lines investering i livsvarig medlemskap nåverdi lik null.
 2. Avkastningskravet har Line kommet frem til ved å stille seg spørsmålet: «Hva ville jeg ellers brukt disse pengene til?» Hvis hun bruker de fem prosentene i delspørsmål a, har hun oversett to viktige momenter. Hvilke momenter er dette? Gjør en ny beregning når momentene inkluderes i analysen.
  Hint
 3. Tilfeldigvis oppdager du at et årsmedlemskap i 1998 kostet 325 kroner. På hvilken måte kan denne opplysningen påvirke resultatet i delspørsmål b?
 4. Line har lyst til å kjøpe et livsvarig medlemskap. Hun leter derfor ekstra godt etter momenter som støtter denne beslutningen. I en liste over fordeler med medlemskap kommer hun over denne opplysningen:

  N10.2_3.png

  Line reiser mye med tog kjøper hvert år kundekort hos NSB. Hvordan påvirker denne opplysningen hennes analyse?

 5. Du arbeider i DNT. Din sjef har bedt deg vurdere hvordan foreningen kan øke salget av livsvarig medlemskap.

 

Se løsningsforslag: