Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Småkraftverk

Kapittel 6

Oppgave N6.1

Fossefall.jpg

En tekstilfabrikk på Vestlandet har fra gammelt av tinglyste rettigheter til å utnytte energien i en nærliggende foss. Selskapets strategi så langt har vært å konsentrere seg om tekstilproduksjonen. I jakten på lønnsomme prosjekter har økonomisjefen festet seg ved at fallrettighetene er en underutnyttet del av bedriftens eiendeler.

Tekstilfabrikken bruker årlig 1,2 mill. kWh og betaler i gjennomsnitt 30 øre pr. kWh. Et kraftanlegg med tilsvarende kapasitet koster 6 millioner kroner, med årlige driftskostnader på 120’ kroner.

  1. Finn nåverdien av denne investeringen for en kapitalkostnad på 3 % og en levetid på 30 år.

    En tilleggsinvestering på 2 mill. kroner vil tredoble produksjonskapasiteten, uten at driftskostnadene øker. Den elektrisiteten tekstilfabrikken ikke bruker selv, kan selges til det lokale elektrisitetsverket. Det er usikkert hvilken pris som kan oppnås på slike leveranser.
  2. Anta at pris blir 12 øre/kWh ved eksternt salg. Beregn internrenten og tegn nåverdiprofilen for stort og lite anlegg.
  3. Beregn den kritiske prisen for eksternt salg av elektrisitet for stort anlegg.

Se løsningsforslag