Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 2
N2.4_losningsforslag a1_02.jpg Prisen etter ett år er 100 ∙ 1,05 = 105
Formelen for denne beregningen ligger i celle B6:
N2.4_losningsforslag a2.jpg
Prisen ett år senere er 105 ∙ (1,05) = 110,25, altså
fjorårets pris multiplisert med (1 + prisstigningen).
Formelen for dette ligger i celle B7:
N2.4_losningsforslag a3.jpg
Denne formelen lager du ved å kopiere formelen i
celle B6 inn i celle B7 og videre frem til celle B15.
Klikker du her, kommer du til en demo som viser
hvordan du kan lage formler, kopiere og bruke
funksjoner i Excel.