Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

 

Utstrømning på tidspunkt 0 : 300 000
Innstrømning på tidspunkt 1 : 308 450 = 50 000 ∙ 1,029 + 250 000 ∙ 1,028
Prosentvis avkastning er (308 450 – 300 000) / 300 000 = 2,82%