Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 2
N2.4_losningsforslag b1_02.jpg Prisen etter to år kan også finnes som
100 ∙ 1,05 ∙ 1,05 = 100 ∙ 1,052
Altså gjelder generelt at pt = p0 ∙ (1+j)t
Denne formelen er lagt inn i celle E6:
N2.4_losningsforslag b2.png