Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prosjektbeta

Kapittel 7

Oppgave N7.8

78-ill.jpg De to prosjektene A og B har beta på hhv. 0,8 og 1,2. Du får vite gjennom Dagsnytt at hele markedet har falt med 0,5 %.

  1. Hvor mye vil du forvente at verdien på de to prosjektene har endret seg?

    To andre prosjekter C og D har begge en beta på 0,7. C har imidlertid mer usystematisk risiko enn D.

  2. Skisser et plott av avkastning i C og D, hvor markedsavkastningen er på den horisontale akse og prosjektavkastningen er på den vertikale.

    Du regner med at markedsindeksen vil stige med 5 % neste år.

  3. Hva er forventet verdiendring på prosjekt C og D? Vil du være like sikker i ditt anslag i de to prosjektene?

Se løsningsforslag