\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Vingrossisten

Kapittel 7

Oppgave N7.4

Eikefat.jpgEn prosjektanalyse gjennomført i AS Vingrossisten viser at nyetablering i Drammen eller Flaskebekk trolig vil gi en årlig kontantstrøm fra driften etter skatt på 8 mill. kroner over seks år. Selskapet må investere i et lagerbygg som koster 40 mill. kroner. Bygget har neppe noen verdi etter seks år. Lageret vil bli 60 % lånefinansiert til en lånerente på 5 %. AS Vingrossisten setter et avkastningskrav til egenkapitalen på 10 % etter skatt. Skattesatsen er 22 %.

 


Foto: ScandinavianStockPhoto

 1. Hva er internrenten på forventet kontantstrøm fra driften etter skatt?


 2. Er prosjektet lønnsomt?

 

Se løsningsforslag: