Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Vingrossisten

Kapittel 7

Oppgave N7.4

Eikefat.jpgEn prosjektanalyse gjennomført i AS Vingrossisten viser at nyetablering i Drammen eller Flaskebekk trolig vil gi en årlig kontantstrøm fra driften etter skatt på 8 mill. kroner over seks år. Selskapet må investere i et lagerbygg som koster 40 mill. kroner. Bygget har neppe noen verdi etter seks år. Lageret vil bli 60 % lånefinansiert til en lånerente på 5 %. AS Vingrossisten setter et avkastningskrav til egenkapitalen på 10 % etter skatt. Skattesatsen er 22 %.

 


Foto: ScandinavianStockPhoto

  1. Hva er internrenten på forventet kontantstrøm fra driften etter skatt?


  2. Er prosjektet lønnsomt?

 

Se løsningsforslag: