Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Styresak

Kapittel 10

Oppgave N10.3

N10.3_1.png

På de neste sidene ligger et notat som vil bli fremlagt for styret i AS ALU. Notatet sammenfatter lønnsomhetsvurderingen av utvidet produksjonskapasitet. Din oppgave er å kople dette notatet til prosjektvettreglene og til listen nedenfor (hentet fra side 498) med stikkord for presentasjon av prosjekter. Løsningsforslaget består av det samme notatet, men nå med lenker til relevante deler av prosjektvettreglene og stikkordlisten.

Løsningsforslaget er det samme notatet, men denne gangen med lenker til relevante prosjektvettregler og stikkord for presentasjon.

N10.3_2.png

Stikkord for presentasjon

N10.3_3.png