Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Arbeidskapital

Kapittel 9

Oppgave N9.1

Vanligvis anslår vi arbeidskapitalbehovet som en fast prosentsats av omsetningen. Denne prosentsatsen kaller vi arbeidskapitalsprosenten (akp). Kapitalkostnad (r) og planperiode (T) er også med på å bestemme nåverdien av bindingen i arbeidskapital. Hvis vi forutsetter konstant produksjonsvolum og konstante priser, er det de tre faktorene akp, r og T som sammen med omsetningen (oms) bestemmer nåverdien.

  1. Finn nåverdien av et prosjekts arbeidskapital når oms = 1 mill. kroner, akp = 10 %, r = 8 % og T = 6 år.


  2. Tegn nåverdiprofilen for investeringen i arbeidskapital.

 

Se løsningsforslag: