\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a) og b)

Kapittel 3

 

Excel-formel Excel-funksjon Tallsvar
(3.3) =B1*((1+B2)
^B3)
N3.6_losningsforslag ab_1n.png
Se forklaring under denne tabellen.
179,08
(3.11) =((1+B1)^B2)
-1)/(B1*(1+B1)B2)
N3.6_losningsforslag ab_2n.png 6,46
(3.17) =B1*(1-((1+B2)/
(1+B3))^B4/(B3-B2))
Finnes ikke 798,30

3.6.ab2.jpg

Her angir Excel resultatet.
Noen ganger gir Excel et svar hinsides all rimelighet. En vanlig feil er at programmet oppfatter en rentesats som for eksempel 600 % i stedet for 6 %. I denne oppgaven er ikke det noe problem, siden rentesatsen er angitt med %-tegnet.

Kontroller gjerne at et innskudd på 100 kroner etter 10 år med 600 % rente pr. år vokser til 28 247 524 900 kroner, nesten 30 milliarder. Du trenger ikke mye trening i overslagsregning for å se at dette er feil.