Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 9

Mange investeringer påvirker forholdet mellom faste og variable produksjonskostnader, men sjelden så dramatisk som her, hvor marginalkostnaden blir null. Driver du et skisenter, reduseres de variable driftskostnadene pr. time hvis det investeres i automatisert betaling og adgangskontroll. Det blir dermed billigere å utvide åpningstidene, for eksempel med kveldskjøring. Investeres det i en større motor i et skip, blir det sannsynligvis billigere å øke farten og dermed øke skipets kapasitet på årsbasis.

Det generelle poenget er at investeringer endrer kostnadsbildet. Dette kan føre til endret atferd i driftsfasen av prosjektet. Denne effekten er lett å overse.