Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 8

 

Egenkapitalandel 88 568 / 187 172 = 0,47
Gjeldsgrad (50 407 + 48 197) / 88 568 = 1,11
Gjeldsandel (50 407 + 48 197) / 187 172

= 0,53 (dvs. 1 – 0,47)

Kortsiktig gjeld av samlet gjeld 48 197 / (50 407 + 48 197) = 0,49