Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 5

 

Bruk følgende Goal Seek (What if):

N5.7_losningsforslag b.png

Her ligger ligningen for internrenteberegningen i celle J8, mens låneavgiften ligger i D4. Svaret er en låneavgift på 1 285 kroner. Dette er det samme som å si at å kreve 1 285 i låneavgift innebærer å kreve 5 % rente.