Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Annuitetslån

Kapittel 3

Oppgave N3.3

Et lån på 400 000 kroner skal tilbakebetales som årlige etterskuddsannuiteter, og du får valget mellom følgende tre kombinasjoner:

Rentesats, % 4 5 6
Avdragstid, år 3 7 12

  1. Beregn årlig annuitet ved de tre betalingsmulighetene.

  2. Hva vil skje med annuitetsbeløpene dersom lånebeløpet økes med hhv. 20 %, 50 % og 100 %? Begrunn svaret.

Du gjennomgår din private økonomi og konkluderer med at du trenger 12 års avdragstid. Det maksimale, årlige annuitetsbeløpet du kan greie å betale, er 35 000 kroner.

  1. Hvor stort lån kan du nå maksimalt ta opp når rentesatsen er 6 %?

Du vil nødig redusere lånebeløpet fra de opprinnelige 400 000 kroner. Derfor bestemmer du deg for å undersøke om andre banker har lengre avdragstid.

  1. Hvor lang må avdragstiden være dersom et årlig beløp på 35 000 skal nedbetale et lån på 400 000 til 6 % rente?

Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.