\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Annuitetslån

Kapittel 3

Oppgave N3.3

Et lån på 400 000 kroner skal tilbakebetales som årlige etterskuddsannuiteter, og du får valget mellom følgende tre kombinasjoner:

Rentesats, % 4 5 6
Avdragstid, år 3 7 12

 1. Beregn årlig annuitet ved de tre betalingsmulighetene.

 2. Hva vil skje med annuitetsbeløpene dersom lånebeløpet økes med hhv. 20 %, 50 % og 100 %? Begrunn svaret.

Du gjennomgår din private økonomi og konkluderer med at du trenger 12 års avdragstid. Det maksimale, årlige annuitetsbeløpet du kan greie å betale, er 35 000 kroner.

 1. Hvor stort lån kan du nå maksimalt ta opp når rentesatsen er 6 %?

Du vil nødig redusere lånebeløpet fra de opprinnelige 400 000 kroner. Derfor bestemmer du deg for å undersøke om andre banker har lengre avdragstid.

 1. Hvor lang må avdragstiden være dersom et årlig beløp på 35 000 skal nedbetale et lån på 400 000 til 6 % rente?

Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.