Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 7

 

Uttrykket for beta i (7.6) og for kovarians i (7.7) gir grunnlaget for å beregne dette:

Kovar ( rp, rm) = 6,88
Var ( rm) = 47,74
Betap = 0,14

Her beregner du for eksempel kovariansen ved først å gjennomgå hver av de ni mulige tilstandene. I hver tilstand beregner du differansen mellom markedsavkastningen og forventet markedsavkastning. Det samme gjør du for prosjektet. Deretter multipliserer du de to differansene med hverandre og med sannsynligheten for tilstanden. Til slutt summerer du disse ni produktene. Denne produktsummen er kovariansen.