Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Annuitetsmetoden

Kapittel 4

Oppgave N4.3

Ta utgangspunkt i prosjekter der første element i kontantstrømmen er en utbetaling (investering), mens de andre elementene er en innbetalingsannuitet.

  1. Lag et eksempel som viser at negativ nåverdi innebærer at innbetalingsannuiteten er mindre enn den annuitetsbaserte gjennomsnittsinvesteringen.
  2. Konstruer to kontantstrømmer med ulik levetid. Sørg for at prosjektet med lavest nåverdi har størst positiv differanse mellom innbetalingsannuiteten og gjennomsnittsinvesteringen. Hvilket prosjekt bør da velges?

 

Se løsningsforslag: