\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 11:56:49.892986+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "03e58e2b-4dc1-4dc0-abe4-5eee27666f79",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      10,
    title         "1 Innledning",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:40:44.405894+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bananer i Tyssedal

Kapittel 1

Oppgave N1.8

I forbindelse med investering i Tyssedal tidlig i 1970-årene vurderte en lenge alternativene aluminium eller ilmenitt. Produksjonen av begge disse produktene krever svært mye energi. Redaktør Trygve Hegnar i Kapital mente det ville være mer lønnsomt å selge elektrisiteten som blir produsert i Tyssedal, og subsidiere en eller annen arbeidsintensiv produksjon, for eksempel banandyrkning. Illustrer beslutningssituasjonen som et beslutningshierarki. Inkluder også beslutningen om optimalt produksjonsvolum i ilmenittproduksjonen.

Les gjerne denne artikkelen i Hardanger Folkeblad om ilmenittverket som en bekreftelse på at Hegnar ikke fikk gjennomslag for bananforslaget sitt.

Hint


Se løsningsforslag: