Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 2

 

N2.2.png

I celle G8 summeres cellene B8 til F8. Når denne kontrollsummen blir lik null, bekreftes det at den arbeidskapitalen som investeres i prosjektets første fase, blir frigjort i sin helhet når prosjektet avsluttes.