Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Westco

Kapittel 7

Oppgave N7.2

72-ill.jpgFlorø-selskapet AS Westco vurderer et prosjekt som innebærer leveranse av en ny type hydrauliske pumper til borevirksomheten i Nordsjøen. Ordretilgangen vil komme til å avhenge av aktivitetsnivået i lete- og produksjonsboring. Dette aktivitetsnivået vil i sin tur påvirkes av konsesjonstildelinger og av prisforventningene for petroleum.

Ved budsjetteringen av fremtidig inntjening neste år tar selskapet utgangspunkt i tre alternative nivåer på boreaktiviteten (lavt, middels og høyt). Regnet i dagens prisnivå anslås salgsinnbetalingene til hhv. 19, 27 og 40 mill. kroner. De variable utbetalingene til driften estimeres til hhv. 15, 21 og 29 mill. De faste utbetalingene blir trolig 3 mill. kroner uansett, mens avskrivningene blir 2 mill. Westco er i skatteposisjon og betaler 22 % skatt.

  1. Budsjetter kontantstrøm fra driften (totalkapitalstrøm) etter skatt ved alternative aktivitetsnivåer.

De tre fremtidige aktivitetsnivåene antas å være like sannsynlige.

  1. Beregn forventet verdi og standardavvik for kontantstrøm fra driften etter skatt.

AS Westco må investere 17 mill. i dette prosjektet i form av et lagerbygg. Planperioden for prosjektet er seks år. Både nivå og usikkerhet i kontantstrømmen forventes å holde seg temmelig uforandret i løpet av disse seks årene. Risikofri rente etter skatt er 4 %, og selskapet bruker 12 % kapitalkostnad etter skatt på dette prosjektet. I denne grovanalysefasen tas det ikke hensyn til verken kapitalbinding i arbeidskapital eller restverdien på produksjonsanlegget.

  1. Bør det nye prosjektet igangsettes?


  2. Hvilken kronemessig risikokostnad er prosjektet belastet med?

 

Se løsningsforslag: