Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Rettelser

Denne siden inneholder rettelser til boken.

Samme hvor grundig korrekturen av et bokmanus er, dukker det alltid opp trykkfeil. På denne nettsiden legger vi inn feil etter hvert som de oppdages.
Finner du noe du tror er feil i boken eller på nettsiden, setter vi stor pris på om du melder fra til en av forfatterne:

Øyvind Bøhren: oyvind.bohren[at]gmail.com
Per Ivar Gjærum: per[at]gjarum.org


side 101: I siste linje før figuren skal linje 4 og 5 erstattes av linje 6 og 7

side 232: I figur 5.2 skal nåverdiprofilen krysse horisontal akse i punktet 9,3 (se tabell 5,1)

side 277: I linje 13 skal 443,91 erstattes av 433,91