Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 7

 

Kontantstrømmen fra driften er (–40, 8, 8, 8, 8, 8, 8). Internrenten er derfor gitt fra betingelsen:

N7.4_losningsforslag a1.png

Utregnet med fane 1 i regnearket Lønnsomhet, som også gir nåverdiprofilen:

N7.4_losningsforslag a2.png