Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Strekkoder

Kapittel 1

Oppgave N1.4

Strekkode.jpg

Styret i bokhandelen Fjellanger & Co vurderer å investere i et system som gjør det mulig for kundene å finne prisen på en bok når de holder strekkoden på boken under en optisk leser. Nåværende system er å prise bøkene manuelt. Fjellanger senior er imot denne investeringen fordi han mener de ansatte i butikkene gjør prisingen i stille stunder med få kunder, og at besparelsene ved det nye systemet derfor er helt minimale, kanskje ikke noe i det hele tatt. Fjellanger junior og økonomisjefen mener derimot at besparelsene ved det nye systemet er betydelige. De mener strekkodesystemet gjør det mulig å håndtere en forventet økning omsetningen i butikkene uten å øke bemanningen. Dessuten fremstår butikkene med det nye systemet som mer moderne.

Du er eksternt styremedlem, og ofte blir det som du vil når far og sønn er uenige. Forbered er kort innlegg til styremøtet der dette prosjektet skal behandles.

Hint


Se løsningsforslag: