Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 6

 

  • Det er urimelig å anta at nominelt rentenivå i Norge er nesten upåvirket av norsk inflasjon. I tabellen varierer risikofri realrente mellom (ca.) +3 % og –3 %, og den er lavere jo høyere inflasjonen er. Dette er suspekt.
  • Scenarioene 1–2 er atypiske for Norge. Normalt ligger nominell rente over inflasjonen, dvs. risikofri realrente er positiv.
  • Høy norsk inflasjon i forhold til EU-inflasjon vil normalt gi høyere valutakurs (dyrere euro) enn hvis norsk inflasjon er lav. Her er det omvendt.