Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

Fra nåverdiprofilen i svaret til oppgave 4.7 ser du at A har internrente på ca. 19 %, mens den er ca. 17 % i B. Maksimering av internrente skulle da tilsi at A er det beste prosjektet. Nåverdiprofilen avslører imidlertid at B er best for enhver diskonteringsrente mellom 0 % og ca. 15 %.