Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 5

 

For alle normale rentesatser må det nokså opplagt være bedre å få minimum 1,2 millioner kroner fordelt jevnt over 10 år enn å få 0,5 millioner umiddelbart. Muligheten for høyere gevinst forsterker denne konklusjonen. Beregningene nedenfor bekrefter denne intuisjonen.

Valgsituasjonen kan illustreres med en figur (som i figurene 2.4 og 5.8):

N5.4_losningsforslag a1.png

Det spiller ingen rolle for konklusjonene om du antar at det er en etterskuddsannuitet (første utbetaling om en måned). Da blir lånet 500 000 kr og antall perioder 120.

Formel Klipp fra regnearket
Diskontering, Fane 1
Finanskalkulator
N5.4_losningsforslag a2.png N5.4_losningsforslag a3.png
N5.4_losningsforslag a4.png
N5.4_losningsforslag a5.png
N5.4_losningsforslag a6.png