Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

 

N3.8_losningsforslag b.png

Den summerte kontantstrømmen for avtalens lånedel er –8 400, som er summen av de årlige låneavgiftene. Dette representerer rentedelen av lånekomponenten. Lånet er derfor ikke rentefritt. Det betales i realiteten renter i form av et fast kronemesig beløp per periode (låneavgift).