Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

Med kapitalkostnad på null er nåverdien 12 mill. (summen av kontantstrømselementene), mens 13 % gir nåverdi på 2,255 mill. (beregnet i oppgave 4.2). Effekten av diskonteringen er derfor at prosjektet belastes med en kronemessig kapitalkostnad på 9,745 mill. regnet på tidspunkt null.