Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tiriltoppen

Kapittel 9

Oppgave N9.8

Eiendomsselskapet Oktanten planlegger i år 2020 å bygge et nytt kjøpesenter som vil bli kalt Tiriltoppen. Eventuell byggestart er 1.1.2022, og planlagt byggetid er tre år. Kjøpesenteret vil bli bygget på en tomt som Oktanten kjøpte for 10 millioner kroner i 2018. Tomtekjøpet ble den gangen finansiert direkte over driften, og tomten står fortsatt bokført til 10 millioner.

Alt prosjekteringsarbeid og annen planlegging er budsjettert til 5 millioner kroner. Disse utgiftene påløper og blir betalt i 2021. Tiriltoppen blir på anslagsvis 12 000 m2, og byggekostnad pr. m2 er 8 000 kroner. Ut fra erfaring fra tidligere prosjekter skal Oktanten betale 20 % ved byggestart, 50 % halvveis og 30 % ved overtakelse.

  1. Budsjetter samlet investeringsbeløp ved overtakelse. Bruk en kapitalkostnad på 6 %.

Styreformannen i Oktanten har lagt mye prestisje og engasjement i Tiriltoppen-prosjektet. Likevel innser han nå at det blir vanskelig å få investeringsprosjektet igjennom i styret med et så høyt investeringsbeløp som i delspørsmål a. Som ansvarlig for beregningene i delspørsmål a blir du kalt inn på teppet, hvor du får et lynkurs i sunt bondevett. Styreformannen mener at bedriften allerede eier tomten. Prosjektering og planlegging kan i all hovedsak gjøres av ansatte i Oktanten. Derfor må begge disse postene holdes utenfor ved beregning av investeringsbeløpet. Dertil mener han at renter i byggeperioden blir bokført som rentekostnader som ikke blir aktivert. Samlet investeringsbeløp blir dermed 96 millioner. Han ber deg lage en skikkelig analyse som viser at fremtidige innbetalinger til Oktanten fra Tiriltoppen mer enn forsvarer dette investeringsbeløpet.

  1. Kommenter styreformannens påstander.

 

Se løsningsforslag: