Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 9

 

Når en stor regning daler ned, er det ikke usannsynlig at noen av selskapets kunder spør seg selv: «Kanskje er det på tide å undersøke om vi kan oppnå samme dekning billigere i et annet selskap?» Et månedlig automatisk trekk på konto retter oppmerksomheten på betalingen oftere, men for mange er nok effekten av én stor og sjelden utbetaling større enn summen av mange små og hyppige. For andre kan overgang til månedsbetaling med autogiro redusere faren for at de bytter til et annet selskap. Derfor bør argumentet undersøkes og eventuelt avskrives som uviktig først etter at en slik analyse er gjennomført