Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Pensjonspolise

Kapittel 3

Oppgave N3.5

Denne oppgaven gjelder temaet varierende rente. Dette temaet er behandlet kort i lærebokens del 3.4.5, mens nettsiden gir en mer utførlig behandling.

En pensjonspolise kommer til å utbetale 19, 13 og 10 tusen kroner årlig de neste tre årene. Første utbetaling skjer om ett år. Ifølge anslag på fremtidig rentenivå er relevant perioderente i disse årene hhv. 2, 4 og 6 %.

  1. Hva er nåverdien av pensjonsutbetalingene?
  2. Hva er de geometriske gjennomsnittsrentene for de tre periodene?
  3. Hvilken nåverdi får du hvis kontantstrømmen diskonteres med de aritmetiske gjennomsnittsrentene?

Se løsningsforslag: