\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Inflasjon og rente

Kapittel 6

Oppgave N6.2

Et nytt prosjekt i AS Aquatech gjelder et vannrensingsprodukt som primært vil bli eksportert til EU-området. Prosjektanalytiker har innsett at partiell følsomhetsanalyse ikke egner seg i dette tilfellet fordi flere sentrale variable vil bevege seg i takt. Dette gjelder særlig norsk inflasjon, norsk rentenivå og eurokursen. Følgende scenarier er satt opp:

Scenario Inflasjon, % Nominell risikofri rente, % Eurokurs
1
9
6
9,50
2
5
6
9,80
3
3
4
10,50
4
1
4
11,20

 

 1. Hva synes du om det antatte forholdet mellom inflasjon og rente? Hva med sammenhengen mellom inflasjon og eurokurs?


 2. Foreslå fire alternative scenarier ut fra din begrunnelse i svaret på spørsmål a. De fire anslagene på inflasjon fra tabellen kan du ta for gitt.

Se løsningsforslag: