Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Inflasjon og rente

Kapittel 6

Oppgave N6.2

Et nytt prosjekt i AS Aquatech gjelder et vannrensingsprodukt som primært vil bli eksportert til EU-området. Prosjektanalytiker har innsett at partiell følsomhetsanalyse ikke egner seg i dette tilfellet fordi flere sentrale variable vil bevege seg i takt. Dette gjelder særlig norsk inflasjon, norsk rentenivå og eurokursen. Følgende scenarier er satt opp:

Scenario Inflasjon, % Nominell risikofri rente, % Eurokurs
1
9
6
9,50
2
5
6
9,80
3
3
4
10,50
4
1
4
11,20

 

  1. Hva synes du om det antatte forholdet mellom inflasjon og rente? Hva med sammenhengen mellom inflasjon og eurokurs?


  2. Foreslå fire alternative scenarier ut fra din begrunnelse i svaret på spørsmål a. De fire anslagene på inflasjon fra tabellen kan du ta for gitt.

Se løsningsforslag: