Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 5

 

N5.5dela.jpg

Du kan gå inn i regnearket for å lese kommentarene i cellene med rød trekant. Beløpet i celle G13 er årlig annuitet for et 10 års annuitetslån med 4 % rente. Avdrag i celle E14 er annuitetsbeløpet fratrukket rentebeløpet i celle E9. I linje 8 trekker vi fra avskrivningene for å finne skattbart resultat. I linje 12 legger vi avskrivningene til igjen for å ta hensyn til at avskrivningene er en kostnad, men ingen utbetaling. Hvis du, som mange andre, sliter med å forstå dette, kan du kanskje få noe hjelp i oppgave N2.3.