Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 5

 

Bemanningsbeslutningen er uavhengig av kontraheringen. Hvis skipet ikke blir kontrahert, vil et annet av rederiets skip bli bemannet som beskrevet. Merkostnaden er dermed irrelevant for kontraheringsbeslutningen, og beregningen må gjennomføres på nytt med driftskostnader på 10 000 USD pr. dag. Kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt første driftsår blir 3,913 mill. USD.