Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 4

 

Det er bare best å velge A dersom diskonteringsrenten ligger mellom 15 % og 19 %. Er kapitalkostnaden over 19 %, bør begge forkastes til fordel for en investering som gir internrente lik kapitalkostnaden, dvs. nåverdi på null.