Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 1

 

Trygve Hegnars noe spøkefulle banandyrkingsprosjekt fokuserte på et viktig poeng: Formålet for samfunnets side var å sikre sysselsettingen i Tyssedal billigst mulig. I den sammenheng var kanskje bananer vel så effektive som ilmenitt. Tiden hadde imidlertid løpt fra denne diskusjonen. Debatten befant seg helt til høyre i figuren nedenfor, der diskusjonen angikk volumet på aluminiumsproduksjonen. Ved et politisk krafttak fra daværende industriminister Jan P. Syse hadde det vært mulig å endre prosjektet fra aluminium til ilmenitt. Det syntes imidlertid svært vanskelig å gå tilbake til den grunnleggende forutsetningen om at elektrisiteten skulle brukes i Tyssedal (beslutningen lengst til venstre i beslutningshierarkiet). Derfor ble bananprosjektet aldri diskutert seriøst.

N1.8_ny.jpg