\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

To forskjeller:

 1. Rentetabellen er ikke utregnet for desimaler i rentesats og antall perioder.
 2. Rentetabellen oppgir sluttverdifaktor med fire desimaler, mens vi i tabellen over bare har oppgitt to. Antall desimaler som bør tas med i sluttverdifaktoren, avhenger av størrelsen på innskuddet. Er dette 1 krone, er det tilstrekkelig å rapportere at f.eks. 5 % rente og 8 perioder gir en sluttverdifaktor på 1,48, siden dette også tilsvarer antall kroner i sluttverdi for det opprinnelige innskuddet. Er derimot innskuddet 100 millioner, bør du være mer nøyaktig. Det er eksempelvis over en kvart million i forskjell mellom 148 millioner (100 · 1,48) og 147 745 544 (100 · 1,47745544).

Med finanskalkulator eller regneark velger du selv antall desimaler som ønskes vist. Her er sluttverdien for kombinasjonen i tabellens nederste linje (13 % rente og 5,5 perioder) når du velger å vise fem desimaler i finanskalkulatoren og i fane 1 i regnearket Diskontering:

N3.2_losningsforslag a_1.png N3.2_losningsforslag a_2.png