Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

To forskjeller:

  1. Rentetabellen er ikke utregnet for desimaler i rentesats og antall perioder.
  2. Rentetabellen oppgir sluttverdifaktor med fire desimaler, mens vi i tabellen over bare har oppgitt to. Antall desimaler som bør tas med i sluttverdifaktoren, avhenger av størrelsen på innskuddet. Er dette 1 krone, er det tilstrekkelig å rapportere at f.eks. 5 % rente og 8 perioder gir en sluttverdifaktor på 1,48, siden dette også tilsvarer antall kroner i sluttverdi for det opprinnelige innskuddet. Er derimot innskuddet 100 millioner, bør du være mer nøyaktig. Det er eksempelvis over en kvart million i forskjell mellom 148 millioner (100 · 1,48) og 147 745 544 (100 · 1,47745544).

Med finanskalkulator eller regneark velger du selv antall desimaler som ønskes vist. Her er sluttverdien for kombinasjonen i tabellens nederste linje (13 % rente og 5,5 perioder) når du velger å vise fem desimaler i finanskalkulatoren og i fane 1 i regnearket Diskontering:

N3.2_losningsforslag a_1.png N3.2_losningsforslag a_2.png