Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Autogiro

Kapittel 9

Oppgave N9.2

Anta at en stor kostnadspost skal betales forskuddsvis, dvs. i starten og ikke slutten av perioden. Du vurderer å gå over fra én årlig betaling på kr 20 590 til å betale kr 1 690 med autogiro hver måned.

 1. Finn differansekontantstrømmen for denne beslutningen. Beregn hvilken årlig kapitalkostnad som gjør at nåverdien av denne kontantstrømmen er lik null. Hva kaller vi denne kapitalkostnaden?

Du er ansatt i et skadeforsikringsselskap. Tradisjonelt har kundene betalt forsikring årlig og forskuddsvis. Selskapet ditt vurderer nå å tilby kundene mulighet for månedlig betaling. Månedlig betaling er lik årsbeløpet dividert med tolv. Et argument mot denne ordningen er at forsikringsselskapene mister finansinntekter fordi de ikke kan plassere de forskuddsbetalte premiene i finansinvesteringer. Et argument for autogiro er at mange konkurrenter gir dette tilbudet allerede. Dessuten kan noen kunder lettere øke forsikringsdekningen sin når de slipper å betale hele premien i en stor utbetaling.

 1. Beregn nåverdien ved en kapitalkostnad på 4 % for en kunde som har en årlig premie på kr 36 000 kroner dersom han går over til månedlig betaling og autogiro.


 2. Det er flere fordeler med autogiro. For betaleren:
  • Konto belastet automatisk på forfallsdato.
  For betalingsmottakeren:
  • Slipper manuelt arbeid med utsendelse av papirfakturaer.
  • Sikrer at kundene betaler til rett tid.
  • Reduserer antall purringer.
  • Gir lavere tap på utestående fordringer.

  Selv om disse argumentene ligger utenfor vår analyse, skal de likevel tillegges vekt ved valg av alternativ (du kommer til dette poenget i bokens del 10.3.2). I listen over fordeler for mottakeren ved autogiro er i alle fall ett potensielt viktig argument utelatt. Hvilket?

 

Se løsningsforslag: