\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 6

For å besvare dette delspørsmålet kan du ta utgangspunkt i fane 3 i regnearket Lønnsomhet og utvide det med en liten beregning.

N6.1_losningsforslag b1.png

Verdien av det eksterne salget (288' kroner) står i celle B9 (0,12 ∙ 2,4''). Summen av de sparte kostnadene for eget bruk (240' i celle C5) og inntektene fra eksternt salg (288' i celle B9) blir 528' kroner (celle C6, hvor formelen er C5+B9).

N6.1_losningsforslag b2.png