Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 6

For å besvare dette delspørsmålet kan du ta utgangspunkt i fane 3 i regnearket Lønnsomhet og utvide det med en liten beregning.

N6.1_losningsforslag b1.png

Verdien av det eksterne salget (288' kroner) står i celle B9 (0,12 ∙ 2,4''). Summen av de sparte kostnadene for eget bruk (240' i celle C5) og inntektene fra eksternt salg (288' i celle B9) blir 528' kroner (celle C6, hvor formelen er C5+B9).

N6.1_losningsforslag b2.png