Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kvartalsvis betaling

Kapittel 5

Oppgave N5.1

Klippet nedenfor er hentet fra avsnitt 2.2 (side 62) i læreboken:

Investeringsutbetalinger i løpet av det første året er det vanlig å henføre til årets begynnelse. Utbetalinger til investeringer i løpet av tidsperioden 2019 plasseres altså på tidspunktet 1. januar 2019. For å unngå rot i notasjonen angir vi dette tidspunktet som 2018 (egentlig 31. desember 2018). I driftsfasen er det vanlig å henføre alle beløp innenfor en periode til periodens slutt, uansett om beløpene gjelder inn- eller utbetalinger. Alle inn- og utbetalinger fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019 plasseres derfor på dagen 31. desember 2019. Dette angir vi på tidsaksen som tidspunkt 2019.

På denne måten legger vi oss på den sikre siden. I starten av prosjektet tar vi utbetalinger til investeringer litt på forskudd (begynnelsen av første periode). I driftsfasen fl ytter vi derimot en innbetaling som egentlig oppstår i løpet av en periode, til slutten av perioden. Dette kan noen ganger føre til at lønnsomme prosjekter blir feilaktig forkastet. Har du mistanke om at fordeling innenfor perioden er viktig for lønnsomheten, bør du derfor korte ned på periodelengden. Dette kan for eksempel gjøres ved å gå fra årlig til kvartalsvis budsjettering.

  1. Anta at en investering gir en etterskuddsannuitet på 100 000 kroner hvert år i ti år fremover. Beregn hvordan nåverdien av dette prosjektet endrer seg dersom du deler tidsperioden i fire og antar en kvartalsvis etterskuddsannuitet på 25 000 kroner. Bruk en årlig kapitalkostnad på 6 %.
  2. Beregn nåverdien av prosjektet ved årlig og kvartalsvis innbetaling for årlige kapitalkostnader mellom 0 og 60 %. Forklar hvorfor betydningen av forutsetningen i avsnitt 2.2 blir påvirket av kapitalkostnaden.

Se løsningsforslag: