Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 2

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. forklare hvorfor finans baserer seg på likviditet og ikke resultat
  2. konstruere en differansekontantstrøm og forklare hva den viser
  3. budsjettere prosjektets arbeidskapital og likviditetseffekt
  4. bruke prosjektdata til å budsjettere kontantstrøm fra driften
  5. forklare hvordan prisstigning påvirker kontantstrømmen
  6. ta hensyn til finansiering og skatt ved budsjettering av kontantstrømmen