Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 7

 

NV ved 4 % rente er 1,66 mill. Risikokostnaden regnet i kroner er dermed 1,66 –
(–2,36) mill., dvs. 4,02 mill. kroner.