\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Skipass Geilo

Kapittel 9

Oppgave N9.4

I oppgave N1.5 beregnet du marginal- og gjennomsnittskostnader ved kjøp av skipass med ulik varighet. Temaet nå er sammenligning mellom ytterpunktene: dagspass (som gjelder for én dag) og sesongpass (som gjelder for hele sesongen). I 2018/2019 koster disse skipassene hhv. 470 kr og 5 195 kr.

 1. Ved begynnelsen av sesongen planlegger du å være i slalåmbakken 10 dager, og du er du i tvil om du skal investere i sesongpass eller satse på å kjøpe dagspass. Hvilke faktorer vil du legge vekt på i dette valget?
  Hint

 2. Bytt ståsted over til selgeren av skipass. Hvordan kan dine vurderinger i delspørsmål a påvirke prisforholdet mellom de to skipassene?
  Hint

 3. Beskriv hvordan lærdommen fra delspørsmål a og b kan generaliseres til finansprosjekter.

 

Se løsningsforslag: