Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 9

 

Tallet i celle L9 er marginaloverskuddet ved ikke å selge maskinen i år 3, men vente til år 4. Tallet er beregnet ut fra uttrykk (9.1)

N9.7_losningsforslag b.png

Innsatt blir dette:

M = 110' – (290' – 220') – 0,1 ∙ 290'
M = 110' – 70' – 29'
M = 11'