Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 7

 

Bruk formlene (7.2) og (7.4). Dette gir henholdsvis 1 000 i forventning og 1 000 i standardavvik for lotteriet. For pengene rett i hånden er svaret hhv. X og 0.